Reviste - Liceul Teoretic Nicolae Cartojan Giurgiu

Go to content

Main menu:

 
 
 
 


.


= JURNAL DE ADOLESCENT =


.
 
 
 
 


.
           Revista „Jurnal de primăvară” cuprinde activitățile înscrise în Proiectul educațional ”Paradisul Primăverii” desfășurat în perioada 06 martie – 14 martie 2017. Scopul proiectului: păstrarea şi promovarea valorilor tradiţionale specifice anotimpului primăvara şi exprimarea emoţiilor, sentimentelor care ne încearcă la venirea primăverii prin diferite forme artistico-plastice, practice, precum şi dezvoltarea unor relaţii sociale în cadrul excursiilor la Băile Felix și Comana.
Prin acest demers s-a pus accentul pe stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor si cadrelor didactice; cultivarea respectului faţa de tradiţiile românesti de mărţişor; conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.
            Revista își propune valorificarea tradiţiilor, preluarea şi transmiterea lor, contribuind la formarea laturii estetice şi sociale a personalitaţii umane, la dezvoltarea gustului pentru frumos şi se adresează atât elevilor cât şi cadrelor didactice.

 
 
 
 


.


            Utilizarea calculatorului în procesul de predare și învățare reprezintă o eta absolut necesară în procesul de modernizare a învățăntului ronesc. Programul "INTERACTIVE PHYSICS" ofe utilizatorului posibilitatea simulării  pe  calculator  a  unor  fenomene  din  diferite  capitole  ale  fizicii (mecani, electricitate, fizica solidului etc.). De aceea el poate fi folosit at la orele de predare și experiment de fizi t și în cadrul orelor de Curriculum la Decizia Școlii ca materie distinc de studiu. Elevii pot deprinde astfel lucrul la computer, pot crea singuri experimente de fizi (nurul acestora fiind limitat doar de imaginia lor) ceea ce poate duce la o cercetare  știiifică incipien chiar la acest nivel. (READ MORE)
 
 
 
 


.
              

             Informarea și formarea părinţilor în ceea ce priveşte parcursul educativ școlar presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind educaţia copilului; drepturile de care dispune pentru educaţia copilului; importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului; metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori si părinţi; profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure (asociaţiilor) părinţilor asistența necesară. (READ MORE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu