Oferta pedagogic 2024-2025 - Liceul Teoretic Nicolae Cartojan Giurgiu

Go to content

Main menu:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
 
 
 
 

FILIERĂ VOCAŢIONALĂ
PROFIL PEDAGOGIC
 
Învăţător - educatoare - 1 clasă
Educator - puericultor - 1 clasă
 
 


INFORMAȚII
privind susținerea probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a la profilul pedagogic
specializările învățător-educatoare; educator-puericultor
 
SESIUNEA MAI 2024
    16-17 mai 2024 – Înscrieri la secretariatul școlii
 
Acte necesare:
- Anexă la fișa de înscriere (în original) semnată, ștampilată și înregistrată, eliberată de școala de proveniență a candidatului;
- Copie Xerox certificat de naștere;
- Copie Xerox carte de identitate;
- Foaie matricolă (clasele V-VII) ;
(menționând prima lb. străină studiată)
- Dosar plic;
- Adeverință de la medicul de familie cu vaccinări și revaccinări;
- Pe adeverință, medicul trebuie să facă mențiunea ,,Apt pentru a susține proba sportivă,, ;
 
    21-24 mai 2024 – Desfășurarea probelor de aptitudini
 
Pentru ,,Proba de aptitudini artistice,, candidații trebuie să se prezinte cu următoarele:
- Bloc mare de desen;
- Acuarele și pensule;
- Creion și gumă de șters;
- Vas pentru apă.
 
  Pentru ,,Proba de aptitudini fizice,, candidații trebuie să se prezinte în echipament de sport.
 
27 mai 2024 – Afișarea rezultatelor
 
Marți – 21 mai 2024       - ora 9,00 – Aptitudini artistice (Desen)
                               ora 12,00 – Aptitudini muzicale
           Miercuri – 22 mai 2024  -  ora 9,00 – Aptitudini fizice (educație fizică)
                ora 12,00 – Interviu
 
 
 
PROBELE DE APTITUDINI
 
1.          Proba de aptitudini muzicale
 
Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu cântece, învățate în clasele I-VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice(2-4 măsuri)desprinse din cântece pentru copii.
 
Aptitudinile investigate sunt:
-          Auzul specific;
-          Simțul ritmic;
-          Memoria muzicală;
-          Calitățile vocale.
 
2.          Proba de aptitudini fizice
 
Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare specifică a aparatului locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerință de timp(implică un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
-          Memoria motrică și coordonarea;
-          Starea funcțională a coloanei vertebrale;
-          Funcția specifică a sistemului cardiorespirator.
 
3.          Proba de aptitudini artistice
 
Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:
-          Receptarea culorilor și a proporțiilor dintre obiecte;
-          Încadrare echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.
 
4.          Interviu
 
Proba constă în:
a) lectură la prima vedere a unui text literar;
b) conversație cu membrii comisiei pornind de la textul  dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înțelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).
Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicția) și de argumentare.
 
NOTĂ:
1.Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “ADMIS” sau  “RESPINS”;
2. Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului “RESPINS” la probele de aptitudini;
3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini pentru învățământul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educator-puericultor.
 
 
GRAFIC SUSȚINERE PROBE DE APTITUDINI
 
16-17 MAI 2024               ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI
 
 21 MAI 2024                    APTITUDINI ARTISTICE(DESEN)                    ORA 9,00
                                                      APTITUDINI MUZICALE                         ORA 12,OO
 
 22 MAI 2024                    APTITUDINI FIZICE(ED.FIZICĂ)                      ORA 9,00
                                                          INTERVIU                                                 ORA 12,00
 
27 MAI 2024                     AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu